Blog ze zdrowymi poradami

Odpowiedzialność w pracy a stres

Przywództwo w organizacji

Menedżer, który chce formułować i realizować strategię organizacji i skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi, musi być przywódcą. Jaka jest zatem różnica między menedżerem przywódcą a menedżerem, który nie posiada cech przywódcy? Menedżer przywódca umie wyznaczać cele, które organizacja w przyszłości ma osiągać, i wpływać na ludzi, aby te cele zostały osiągnięte. Natomiast menedżer nieposiadający cech przy­wódczych sprawnie wykonuje powierzone mu zadania, a jego zdolność do wywierania wpływu na innych ludzi najczęściej wynika tylko i wyłącznie z autorytetu formalnego wypływającego z zajmowanego stanowiska. Przywódca posiada również formalny autorytet, ale wywiera wpływ na innych dzięki posiadaniu nie tylko władzy formalnej, ale i władzy rzeczywistej. Menedżera przywódcę nazywać będziemy liderem.

Jeżeli dana osoba może wpływać na zachowanie innych łudzi, oznacza to, że po­siada władzę. Nie jest ona jednak nierozerwalnie związana z tą osobą. Gdy mówimy, że ktoś posiada władzę, to należy sprecyzować nad kim. Dana osoba ma władzę, jeżeli ma możliwość wywierania wpływu na konkretnych ludzi, ponieważ dotyczy ona konkretnych relacji społecznych i istnieje wyłącznie w takich relacjach, a nigdy poza nimi. Wynika to z faktu, że relacje społeczne opierają na wzajemnej zależności między ich uczestnikami. Władza jest efektem zależności i wynika z posiadania czegoś, co jest dla innych ważne’. Jeżeli lider chce mieć władzę nad swoimi pracownikami, powinien im umożliwić zaspokajanie ich potrzeb oraz ułatwić realizację ich celów.

Niestety należy pamiętać, że istnieją stanowiska które bardzo wpływają na zdrowie i psychikę ludzi. Kiedy to co robisz w pracy nie jest już tylko zależne od Ciebie ale i od Twoich współpracowników. A to co zrobisz ma wpływ na życie innych. Stres z tym związany czasami potrafi przytłoczyć. Ostatnie badania naukowe jednak dowodzą, że olejki cbd tego typu mogą pomóc Nam w codziennym funkcjonowaniu w ciężkich, stresujących warunkach pracy bez konsekwencji zdrowotnych, nie uzależniają, ani nie mają negatywnych skutków ubocznych.